Cookie Policy

Om de gebruiker van de website een betere dienst te verlenen, kan M Technologies Belux NV/SA automatisch “cookies” installeren in diens internetbrowser. Deze cookies bieden M Technologies Belux NV/SA de mogelijkheid om gegevens over de navigatie op de website te registreren.

De gebruiker kan zich verzetten tegen het gebruik van cookies door zijn internetbrowser in die zin te configureren.