CCS900 3D

Beschrijving

Het systeem

Walsen, optimaliseren, besparen

Het systeem CCS900 voor asfaltwalsen optimaliseert het verdichten na de doorgang van de asfalteermachine, om een consistentie en een visuele afwerking binnen de precieze toleranties van uw offerte te verkrijgen. Fouten als gevolg van een slechte verdichting na de doorgang van de finisher kunnen aannemers zeer duur te staan komen.

Een krachtig systeem voor de afwerking van uw projecten

Voer het verdichten sneller en nauwkeuriger uit, met minder walsgangen en een betere controle van de kwaliteit van de verdichting. U wordt productiever en spaart zowel tijd uit als brandstof en dus geld. Als het verdichte materiaal van slechte kwaliteit is, detecteert het systeem dat, zodat u deze zones kunt hermaken voor u duurdere werken uitvoert op onbetrouwbaar materiaal. De gegevens en de resultaten van het verdichten worden in het systeem opgeslagen, zodat u op het eind van de werken een gedetailleerd rapport kunt aanmaken om aan de diensten voor kwaliteitscontrole te bezorgen.

Mogelijke configuraties

Enkele GNSS: Meet de positie en de hoek van het mes en vergelijkt de gegevens met het plan, voor egaliseerwerk, groot grondverzet en complexe vormen.

Dubbele GNSS: Meet de precieze positie, de helling en de verkanting van het mes voor egaliseerwerk, groot grondverzet op hellingen en oppervlakken met complexe vormen.

Mogelijke toepassingen

Verdichten van wegen en autowegen, aanleg van spoorwegen, bouw van residentiële of commerciële zones, luchthavens, parkeerterreinen, sportterreinen.

PDF brochure

Aanvullende producten

Contacteer ons