Indienststelling

Bij SITECH Belgium nv gaan we er prat op om bij elke verkochte installatie een opleiding te voorzien aan de machinist of werfleider op het werk.

Enkel in een reële situatie kan men een degelijke opleiding garanderen.