CCS900 3D

3d
CCS900 3D Compactor 1
3d
CCS900 comapcteur 3
3d
CCS900 3D Compactor
3d
CCS900 3D Compactor 2
3d
CCS900 comapcteur 4
3d
CCS900 Compactor
CCS900 3D Compactor 1
CCS900 comapcteur 3
CCS900 3D Compactor
CCS900 3D Compactor 2
CCS900 comapcteur 4
CCS900 Compactor

Description

Het systeem

Walsen, optimaliseren, besparen

Het systeem CCS900 voor asfaltwalsen optimaliseert het verdichten na de doorgang van de asfalteermachine, om een consistentie en een visuele afwerking binnen de precieze toleranties van uw offerte te verkrijgen. Fouten als gevolg van een slechte verdichting na de doorgang van de finisher kunnen aannemers zeer duur te staan komen.

Een krachtig systeem voor de afwerking van uw projecten

Voer het verdichten sneller en nauwkeuriger uit, met minder walsgangen en een betere controle van de kwaliteit van de verdichting. U wordt productiever en spaart zowel tijd uit als brandstof en dus geld. Als het verdichte materiaal van slechte kwaliteit is, detecteert het systeem dat, zodat u deze zones kunt hermaken voor u duurdere werken uitvoert op onbetrouwbaar materiaal. De gegevens en de resultaten van het verdichten worden in het systeem opgeslagen, zodat u op het eind van de werken een gedetailleerd rapport kunt aanmaken om aan de diensten voor kwaliteitscontrole te bezorgen.

Mogelijke configuraties

Enkele GNSS: Meet de positie en de hoek van het mes en vergelijkt de gegevens met het plan, voor egaliseerwerk, groot grondverzet en complexe vormen.

Dubbele GNSS: Meet de precieze positie, de helling en de verkanting van het mes voor egaliseerwerk, groot grondverzet op hellingen en oppervlakken met complexe vormen.

Mogelijke toepassingen

Verdichten van wegen en autowegen, aanleg van spoorwegen, bouw van residentiële of commerciële zones, luchthavens, parkeerterreinen, sportterreinen.

PDF Brochure

Complementary products

Contact us


  Ik ga ermee akkoord te ontvangen:
  - de M TECHNOLOGIES BELUX nieuwsbrief;
  - de GROUPE MONNOYEUR nieuwsbrief;
  - digitale aanbiedingen en commerciële communicatie van M TECHNOLOGIES BELUX;
  - digitale aanbiedingen en commerciële communicatie van GROUPE MONNOYEUR.
  - digitale aanbiedingen en commerciële communicatie van de handelspartners van GROUPE MONNOYEUR.
  M TECHNOLOGIES BELUX informeert u dat indien u dit formulier online via de Website https://sitech-belgium.be invult en indient, verwerking van uw persoonsgegevens plaatsvindt voor commerciële prospectiedoeleinden (beheer van de e-mailing, beheer van de inschrijving op de nieuwsbrief, etc.).
  Door het aanvinken van een of meer van de bovenstaande “ik accepteer”-hokjes, gaat u akkoord met het ontvangen van de digitale nieuwsbrief, en/of digitale aanbiedingen en/of digitale commerciële communicatie van ons, van andere entiteiten van GROUPE MONNOYEUR of van onze partners. Indien u dergelijke digitale aanbiedingen en commerciële communicatie niet langer wenst te ontvangen, kunt u uw toestemming intrekken door een bericht te sturen naar het volgende e-mailadres: dpo@monnoyeur.com.
  In overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving ter bescherming van persoonsgegevens, heeft u:
  het recht op toegang tot en rectificatie, wissing en overdraagbaarheid van uw Persoonsgegevens;
  het recht op beperking van de verwerking en het recht om bezwaar (op gegronde redenen) te maken tegen de verwerking van uw Persoonsgegevens en om uw toestemming te allen tijde in te trekken;
  U heeft eveneens het recht een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit, de Autoriteit Persoonsgegevens, indien u van mening bent dat sprake is van een inbreuk op de toepasselijke wet- en regelgeving ter bescherming van persoonsgegevens, in het bijzonder Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 (“AVG”) welke in werking is getreden op 25 mei 2018.
  Voor meer informatie betreffende deze verwerking verwijzen wij u naar ons Privacy Beleid.

  nl_BENL