Trimble Business Center

COGO Area Site Tablet-LR
Grade check Site Tablet 002-LR
SCS900
Measure Site Tablet 005-LR
COGO Area Site Tablet-LR
Grade check Site Tablet 002-LR
SCS900
Measure Site Tablet 005-LR

Beschrijving

Trimble Business Center

De eenvoudig te gebruiken Trimble Business Center is ideaal voor professionals in de bouw die zich bezighouden met de voorbereiding van bouwgegevens en het beheer van de informatievoorziening aan en door ploegen in het veld. Met Trimble Business Center kan de aannemer grafische ontwerpinformatie importeren, bewerken en analyseren en daarna die informatie op eenvoudige wijze doorgeven en beheren gedurende het totale bouwproject. Dit verzekert dat de werkploegen over correcte en actuele informatie beschikken en optimaliseert de workflow van de Trimble SCS900 Site controller Software

De ultieme software voor bouwlocatie en ploegenmanagement

Trimble Business Center creëert een dynamische koppeling tussen het projectbestand en één of meer veldboeken waarop de Trimble SCS900 Site Controller software op het project draait. Ontwerpgegevens die na het ontwerpproces in Trimble Business Center worden geïmporteerd, worden opgeschoond, bewerkt, gemodelleerd en naar alignementen, oppervlakken en CAD lijnenwerk geconverteerd. De datamodellen kunnen in plattegrond, spreadsheet, profiel, dwarsprofiel of 3D weergave op fouten en missende gegevens worden gecontroleerd voordat ze aan werkploegen worden overgedragen als ontwerp- of uitzetgegevens.
Eenmaal aan een ploeg overgedragen, wordt de data gevolgd en beheerd met de unieke Trimble Intelligent Data Tracking functie. Deze functie controleert automatisch de veldboeken en de Trimble Business Center  projectinformatie op eventuele wijzigingen in de overgedragen data. Als aan één van beide zijden een wijziging wordt geconstateerd, geeft de software aan dat er een verschil is dat moet worden opgelost. Deze krachtige, automatische datasynchronisatie voorkomt kostbare vergissingen en meerwerk door incorrecte data en wijzigingen in ontwerpbestanden.

Databeheer voor positionering en niveaucontrole op locatie

Trimble Business Center is specifiek bedoeld voor efficiënt beheer van één project of meerdere projecten en de ploegen die op die locatie werkzaam zijn. Als grafische datamanager voor de Trimble SCS900 Site Controller software biedt het de aannemer ook de mogelijkheid data te importeren en te bewerken voordat die door Trimble Business Center voor gebruik in het Trimble GCS900 Grade Control System wordt voorbereid. Met Trimble Business Center kunnen geodetische informatie, veldmetingen, CAD- en ontwerpgegevens worden bewerkt en er zijn speciale functies voor het beheren van de gegevens van een project. De plattegrond, profiel, dwarsprofiel, spreadsheet en 3D weergaven zijn allemaal dynamisch gekoppeld, zodat wijzigingen in één weergave automatisch ook in andere weergaven en bijbehorende oppervlaktemodellen en contouren zichtbaar zijn.

Voor het stroomlijnen van datastromen in de bouw 

Trimble Business Center is het eerste softwarepakket dat speciaal ontwikkeld is voor het stroomlijnen van positionering en niveaucontrole op locatie, zoals:

  • Kalibreren van het project voor GPS – lokale kalibraties, gemeten m.b.v. Trimble SCS900 Site Controller software kunnen worden geïmporteerd, gecontroleerd, geanalyseerd en gewijzigd, om de lokale kalibratie te verbeteren voordat met het project wordt gestart.
  • Controlepunten en uit te zetten punten – coördinaten van controlepunten en uit te zetten punten kunnen uit diverse dataformaten worden geïmporteerd, of handmatig ingevoerd en voor het veld voorbereid worden. Punten gecreëerd met veldmetingen worden automatisch gemerkt wanneer met het kantoor wordt gesynchroniseerd, zodat die eenvoudig aan het project kunnen worden toegevoegd en automatisch aan andere ploegen worden doorgegeven.
  • Achter- en voorgrondkaarten – grafische data kan uit diverse bronnen worden geïmporteerd, zoals LandXML, DWG, DXF, REB, GENIO enz. De data kan in plattegrond of 3D weergave worden bekeken voordat die wordt gekozen als achter- of voorgrondkaart in de Trimble SCS900 Site Controller software.
  • Oppervlaktemodellen – Trimble Business Center herkent tijdens het importeren automatisch oppervlakinformatie, zodat het model als een oppervlak met grenzen, TIN-nodes, breuklijnen en de resulterende TIN-driehoeken wordt aangemaakt. Tevens beschikt het over functies voor het creëren van oppervlakken uit andere 3D data en het bewerken en visualiseren van de modellen in plattegrond, profiel, dwarsprofiel of 3D weergave voordat die aan de werkploegen worden doorgegeven.
  • Nivelleren – oppervlaktemodellen, aangemaakt in Trimble Business Center kunnen direct worden geëxporteerd en doorgegeven naar het Trimble GCS900 Grade Control System voor nivelleertoepassingen.
  • Wegalignementen – wegalignementen kunnen uit LandXML, GENIO en REB bestanden worden geïmporteerd. De alignementen kunnen horizontale en verticale componenten evenals stationvergelijkingen bevatten. De alignementen kunnen handmatig worden ingevoerd of aangepast m.b.v. de alignement editor, voordat die met een wegoppervlakmodel worden gecombineerd voor de Trimble SCS900 Site Controller software (voor positioneren), GCS900 Grade Control System (voor nivelleren).
  • Werkorder resultaten – werkorder resultaten kunnen in Trimble Business Center worden geïmporteerd om te bekijken, bewerken, visualiseren of analyseren en om oppervlaktevolumes en uitgraven/ophogen te berekenen. Werkorder resultaten en rapporten kunnen ook in de Trimble SCS Report Utility worden geopend, zodat met Microsoft Excel spreadsheet software taakrapporten en -analyses van hoge kwaliteit kunnen worden gegenereerd.
  • Beheer van locaties, ontwerpen en werkorders – de gebruiker kan locaties, ontwerpen en werkorders van de Trimble SCS900 Site Controller software aanmaken, bewerken en beheren en werkorders aan ploegen in het veld (opnieuw) toewijzen.

 

Documentatie

Contacteer ons


Ik ga ermee akkoord te ontvangen:
- de M TECHNOLOGIES BELUX nieuwsbrief;
- de GROUPE MONNOYEUR nieuwsbrief;
- digitale aanbiedingen en commerciële communicatie van M TECHNOLOGIES BELUX;
- digitale aanbiedingen en commerciële communicatie van GROUPE MONNOYEUR.
- digitale aanbiedingen en commerciële communicatie van de handelspartners van GROUPE MONNOYEUR.
M TECHNOLOGIES BELUX informeert u dat indien u dit formulier online via de Website https://sitech-belgium.be invult en indient, verwerking van uw persoonsgegevens plaatsvindt voor commerciële prospectiedoeleinden (beheer van de e-mailing, beheer van de inschrijving op de nieuwsbrief, etc.).
Door het aanvinken van een of meer van de bovenstaande “ik accepteer”-hokjes, gaat u akkoord met het ontvangen van de digitale nieuwsbrief, en/of digitale aanbiedingen en/of digitale commerciële communicatie van ons, van andere entiteiten van GROUPE MONNOYEUR of van onze partners. Indien u dergelijke digitale aanbiedingen en commerciële communicatie niet langer wenst te ontvangen, kunt u uw toestemming intrekken door een bericht te sturen naar het volgende e-mailadres: dpo@monnoyeur.com.
In overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving ter bescherming van persoonsgegevens, heeft u:
het recht op toegang tot en rectificatie, wissing en overdraagbaarheid van uw Persoonsgegevens;
het recht op beperking van de verwerking en het recht om bezwaar (op gegronde redenen) te maken tegen de verwerking van uw Persoonsgegevens en om uw toestemming te allen tijde in te trekken;
U heeft eveneens het recht een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit, de Autoriteit Persoonsgegevens, indien u van mening bent dat sprake is van een inbreuk op de toepasselijke wet- en regelgeving ter bescherming van persoonsgegevens, in het bijzonder Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 (“AVG”) welke in werking is getreden op 25 mei 2018.
Voor meer informatie betreffende deze verwerking verwijzen wij u naar ons Privacy Beleid.