Gebruik FLEPOS/WALCORS

SitePulse 20-HR

Gebruik van FLEPOS & WALCORS

FLEPOS – centimeternauwkeurige positiebepaling in Vlaanderen

De Flemish Positioning Service (FLEPOS) is een dienstverlening van Informatie Vlaanderen waarbij correctiesignalen afkomstig van navigatiesatellieten via mobiel internet worden verspreid. Deze correctiesignalen maken het mogelijk om overal in Vlaanderen een positie nauwkeurig te bepalen.
Het gebruik van de FLEPOS-diensten is volledig gratis, enkel de verbindingskosten tussen de gebruiker en FLEPOS zijn ten laste van de gebruiker.

Meer informatie over hoe je de gratis dienst gebruikt, vind je op hun website.

 

20140904 LGV BPL

WALCORS – centimeternauwkeurige positiebepaling in Wallonië

WALCORS (Wallonia Continuously Operating Reference System) is de permanente GNSS-dienst die het volledige gebied Wallonië voor zijn rekening neemt. 

23 GNSS-referentiestations zorgen ook hier voor een snelle en erg precieze positiebepaling. De dienst bestaat al sinds 2003 en werd in 2011 opgefrist om de verhoogde eisen tegemoet te komen met een kwalitatieve infrastructuur. 

Meer informatie over hoe je deze dienst gebruikt, vind je op hun website.

Contacteer ons