Oplossingen


Implementatie en ondersteuning bij de integratie van digitale oplossingen voor de optimalisatie bij alle fasen van uw bouwprojecten

Grondwerken

Bij infrastructuurprojecten wordt er steeds op meer aandacht gelegd op tijd en budget. De optimalisering van de grondwerken is dus een sleutelfactor geworden. SITECH Belgium helpt u verder om de productiviteit en precisie zienderogen te doen stijgen.
Meer weten   
Steengroeve- en Afvalindustrie

Het halen van tijdschema's, het verminderen van de milieu-impact, het beheer van de kosten, veiligheid,... Het zijn allemaal belangrijke uitdagingen geworden op de werf. Digitalisering en Connectiviteit zijn dan ook belangrijke factoren geworden om deze uitdagingen aan te gaan. SITECH Belgium helpt u verder om deze nieuwe technologieën in te zetten en ondersteunt u bij de optimalisering van uw productie.
Meer weten   
Topografie

Nauwkeurigheid en snelheid bij het verzamelen en uitwisselen van data zijn belangrijke aspecten geworden. Zeker onder de hedendaagse tijdsdruk, budgetteringen en investeringen. SITECH Belgium zorgt ervoor dat landmeters kunnen werken met gepersonaliseerde oplossingen om zo alle activiteiten op het terrein efficiënt en in detail te kunnen uitoefenen.
Meer weten   
Weg en lijnprojecten

Wegenwerken en lineaire projecten (wegenbouw, start- en landingsbanen van luchthavens, spoorwegen...) vereisen een zeer hoog precisieniveau - het gebruik van dure en moeilijk te plaatsen materialen in combinatie met een zeer hoge tijdsdruk maken het van cruciaal belang om reworking te beperken. SITECH levert hardware, software en diensten om de prestaties van al uw projecten te verbeteren.
Meer weten