Opleiding Software Trimble Business Center

Meer Informatie : Date Agence

Industrie Software & Efficient Site
Niveau Alle niveaus
Duur 1 dag - 7 uren

Opleiding Software Trimble Business Center

Beheers Trimble Software

 • Theoretische cursussen: begrip van de verschillende softwaremogelijkheden – van projectontwerp tot informatie-uitwisseling tussen kantoor en werf
 • Praktijk: creatie van gegevens en cloud sharing
 • Case studies: welke software voor welke toepassing(en)?
 • Case studies: Test & evaluatie

Data : Wij plannen de opleidingen in functie van uw beschikbaarheid.

Locatie : De opleiding vindt plaats in uw bedrijf of op locatie – individueel of in groep, afhankelijk van de gekozen formule.

Private Groep

Individueel

 • Administratie en voorstelling van de cursus
 • Presentatie van de software
  • Opleiding + Praktijk + Evaluatie
 • Installatie van de software
  • Opleiding + Praktijk + Evaluatie
 • Testen en praktisch gebruik van de software op locatie
 • Aangepaste oefeningen deel 1
  • Lunchpauze
 • Aangepaste oefeningen deel 1
 • Handleidingen en extra materiaal
 • Q&A
 • Administratie aan het einde van de cursus
 • Evaluatie van de cursist
 • Vragenronde

Verwante producten

Inschrijven bij

  Mr
  Ms

  De persoonsgegevens die via de website https://sitech-belgium.be/nl/ (hierna te noemen "de Website") worden verzameld, zijn bestemd om te worden verwerkt door SITECH BELGIUM, de verwerkingsverantwoordelijke, voor de doeleinden om uw verzoek om informatie te verwerken en om u beter te leren kennen.
  De met een sterretje gemarkeerde informatie is verplicht voor het beheer van uw aanvragen.
  In overeenstemming met de Toepasselijke Regelgeving Inzake Gegevensbescherming, heeft u:
  - een recht op toegang, rectificatie, uitwissing en overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens;
  - een recht op beperking van uw persoonsgegevens en op verzet om gegronde redenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens;
  U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit zijndede “Gegevensbeschermingsautoriteit” in geval van een inbreuk op de Toepasselijke Regelgeving Inzake Gegevensbescherming.
  U kunt deze rechten uitoefenen door te schrijven naar het volgende e-mailadres: [in te vullen].
  Uw verzet kan echter, in de praktijk en in voorkomend geval, gevolgen hebben voor uw verzoek om informatie.
  Voor meer informatie over deze verwerking verwijzen wij u naar ons Privacybeleid.
  *Dit veld is verplicht