Opleiding Logiciels WorksManager

Meer Informatie : Date Agence

Industrie Software & Efficient Site
Niveau Alle niveaus
Duur 2 uren

Opleiding Logiciels WorksManager

Prise en main des différents logiciels Trimble

 • Cours théoriques : tout comprendre des différents logiciels – de la conception de projet à l’échange d’information bureau / chantier
 • Exercices pratiques : créer et partager de la donnée
 • Etudes de cas : quel(s) logiciel(s) pour quelle(s) application(s)?
 • Mises en situation : Test & évaluation

Dates : Nous planifions les sessions de formation en fonction de vos disponibilités.Lieu : La formation se déroule au sein de votre entreprise ou sur chantier – en individuel ou en groupe en fonction de la formule choisie.

Private Groep

Individueel

 • Administration et présentation au début du cours
 • Présentation du logiciel
 • Configuration et mise en place
 • Ajouter des projets
 • Récupération des données du terrain
 • Prise en main de l’écran
 • Fourniture de manuels et de matériel explicatif
 • Q&R
 • Administration de fin de stage
 • Évaluation du stagiaire
 • Questionnaire important !

Verwante producten

Inschrijven bij

  Mr
  Ms

  De persoonsgegevens die via de website https://sitech-belgium.be/nl/ (hierna te noemen "de Website") worden verzameld, zijn bestemd om te worden verwerkt door SITECH BELGIUM, de verwerkingsverantwoordelijke, voor de doeleinden om uw verzoek om informatie te verwerken en om u beter te leren kennen.
  De met een sterretje gemarkeerde informatie is verplicht voor het beheer van uw aanvragen.
  In overeenstemming met de Toepasselijke Regelgeving Inzake Gegevensbescherming, heeft u:
  - een recht op toegang, rectificatie, uitwissing en overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens;
  - een recht op beperking van uw persoonsgegevens en op verzet om gegronde redenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens;
  U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit zijndede “Gegevensbeschermingsautoriteit” in geval van een inbreuk op de Toepasselijke Regelgeving Inzake Gegevensbescherming.
  U kunt deze rechten uitoefenen door te schrijven naar het volgende e-mailadres: [in te vullen].
  Uw verzet kan echter, in de praktijk en in voorkomend geval, gevolgen hebben voor uw verzoek om informatie.
  Voor meer informatie over deze verwerking verwijzen wij u naar ons Privacybeleid.
  *Dit veld is verplicht