Meander Oude Kale: deskundig gereconstrueerd m.b.v. UTS-technologie

UTS-technologie-Sitech-Meander

In het kader van een ecologisch herstelproject van de VMM werd onlangs een oude meander gereconstrueerd langs het Afleidingskanaal van de Leie in Nevele. 

De Oude Kale zal er vanaf binnenkort zoals vanouds door het bosrijke landschap slingeren. Het complexe ontwerp, dat uitgaat van een voortdurende wisselwerking tussen steile buitenbochten en zacht hellende binnenbochten, vergde minutieus graafwerk en een ongekende precisie. Dankzij een 3D-totaalstation nam de aanleg van de nieuwe meander slechts anderhalve maand in beslag.

In de jaren 80 vonden aan het Afleidingskanaal van de Leie in Nevele ingrijpende verbredingswerken plaats. Om de afgegraven grond op het aanpalende terrein te kunnen storten en een parallelle trekweg te kunnen aanleggen, werd een oude meander van de nabijgelegen beek – de Oude Kale – gedicht. De beek werd ondergebracht in een rechtgetrokken tracé aan de rand van het terrein, en ter hoogte van de gedichte meander ontstond een fraai wilgenbos. Onlangs liet de VMM echter een nieuw traject uitgraven voor de Oude Kale, zodat ze vanaf binnenkort weer onbeperkt kan meanderen door de omringende natuur. De vroegere meander volledig herstellen was niet haalbaar, maar de vorm en de grootte van het nieuwe traject zijn grotendeels identiek aan die van de oorspronkelijke waterloop. Eens de meander volledig afgewerkt is, zal hij bijdragen tot de verbetering van de waterkwaliteit in de Oude Kale en de verderop gelegen Poekebeek, de plaatselijke waterbeleving en de ecologische herwaardering van het gebied.

Meander Oude Kale reconstructie Nevele

UTS-systeem
De aanleg van de nieuwe meander vereiste heel wat graafwerk en grondverzet. In totaal ging het om een volume van 13.000 m³. De VMM wees het werk toe aan de firma Carpentier, die gebruikmaakte van UTS-technologie (Universal Total Station) om de moeilijke klus te klaren. “Zaakvoerder Christ Carpentier nam zelf de honneurs waar en liet zich assisteren door een 3D-totaalstation van Trimble”, vertelt Philippe Grevendonck van Trimble-dealer Sitech Belgium, die het ontwerp voor de nieuwe meander integraal vertaalde naar een 3D-model. “Voor alle duidelijkheid: het gaat hier niet om een 3D-indicatiesysteem dat gestuurd wordt door een totaalstation. Gezien de vele bomen in de werfzone zou de gps-ontvangst zeer zwak zijn. Het totaalstation bepaalt echter zelf zijn positie aan de hand van drie vooraf ingemeten punten. Van daaruit volgt het een prisma op de machine. Door het 3D-model in te laden op de interface en de info van het totaalstation correct te interpreteren, kon Christ Carpentier de slingerende waterloop tot op de millimeter nauwkeurig realiseren. De UTS-technologie stelde hem in staat om voortdurend te controleren in welke positie de kraanbak zich bevond, hoe diep hij nog moest uitgraven vooraleer het beoogde niveau bereikt was, onder welke helling hij het talud in kwestie moest afgraven, enzovoort.”

Meander Oude Kale Nevele 2017

Sneller en accurater
De meerwaarde van het 3D-totaalstation kwam uitstekend tot uiting in dit project, vooral gezien het variabele profiel van het te realiseren traject. “De nieuwe meander uitgraven zonder UTS-technologie zou vanwege de vele bochten, de permanent veranderende helling van de oevertaluds en het vereiste uitzet- en nameetwerk zeer lastig of zelfs onhaalbaar zijn. Door die variabele glooiingen zou je voor de realisatie van één bocht wel tien verschillende snedes nodig hebben”, benadrukt Philippe Grevendonck. “Dankzij het 3D-totaalstation kon Christ Carpentier alles op eigen houtje uitgraven, terwijl hij anders door minstens één persoon moest worden bijgestaan. Hij maakt nu anderhalf jaar gebruik van onze 3D-technologie en is in die periode enorm gegroeid. Uit dit project blijkt dat hij de vereiste feeling inmiddels prima in de vingers heeft. En het graafwerk zelf is simpelweg perfect. Dat er gewerkt werd op basis van een 3D-model, wil niet zeggen dat er geen vakmanschap vereist was. De egale afwerking spreekt voor zich!”

Ook Christ Carpentier is uitermate tevreden met het resultaat en de hulp van het UTS-systeem: “Aanvankelijk schrikt het een beetje af, maar de voordelen zijn overduidelijk en ik werk er almaar liever mee. In vergelijking met de klassieke werkwijze verloopt alles veel sneller en accurater. Ik zit al lang in het vak en werk nog maar pas met het 3D-totaalstation, maar zou intussen al niet meer zonder kunnen.”

Tekst en beeld: Tim Janssens