Earthworks 2D – Excavator

Je eerste stappen in de besturing van graafmachines 

Besturing vanuit de cabine  

Deze machinebesturingssystemen geven je essentiële informatie op een scherm in de cabine, en door gebruik te maken van verschillende sensoren die zich op de uitrusting van je graafmachine bevinden, om je graafwerk te vergemakkelijken en te versnellen. Ze helpen je snel de hellingen te bereiken zonder voortdurend de graafdiepte te moeten controleren door uit de machine te stappen of een MINE HOLDER te gebruiken.  

Intuïtiviteit en snelheid van uitvoering  

Het werk van de machinist op eenvoudige of complexe platforms wordt veel gemakkelijker, vooral dankzij de intuïtieve en snelle bediening van het systeem.   

EARTHWORKS 2D  

 • Wegenbouw  
 • Residentiële en commerciële bouwplaatsen  
 • Sleuven, greppels, dijken  
 • Baggeren, winning en waterwegen|  
 • Winning van bekkens
 • 2D toepassingen 

Gekoppeld aan een bouwlaser of met behulp van een extra koerssensor, maken de 2D systemen het mogelijk complexere vormen te realiseren.  

Klaar voor 3D  

Mocht je ooit moeten werken aan grond- en graafprojecten waarvoor 3D technologie nodig is, dan kunnen deze systemen zonder verlies van investering naar 3D opgewaardeerd worden 

Kies het pakket dat het beste bij u past – Onze verkoopafdeling neemt snel contact met u op

Formule

Opleindingen

x
x
x
x
x
x

SITECH Belgium – erkend opleidingscentrum – biedt opleidingen aan om het gebruik van uw geleidingssystemen te optimaliseren. Meer weten

Service

Training, telefonische ondersteuning, servicecontracten: Wij voorzien alle nodige diensten om uw Trimble technologieën gemakkelijk te implementeren. Diensten

1. Quels formats Quadri est-il capable de lire à l’import et à l’export ?

Quadri est en capacité de lire de nombreux formats. Aujourd’hui Quadri est capable de lire les formats de fichiers suivants :
AGS Data Format (.ags), Corridor (.dmi), DANDAS (.xml), Delimited Text (.csv, .txt, .xyz), DGN (.dgn), DSFL (.dsf), DWG (.dwg), ESRI ASCII GRID (.asc, .gsd, .txt), ESRI Shape (.shp), GENIO (.txt), GeoSuite Project (.dbs, .dbsx), GML (.gml, .xml), GSD (.gsd, .txt), IFC (.ifc, .ifcxml), IfcXML (.ifcxml, .xml), ITF (.itf), KOF (.kof), LandXML (.xml), Laser Data (.las, .laz, .txt, .xyz), OpenTnf (.opentnf, .gpkg), PXY (.pxy), QuadriG1 (.tmg, .gdd), QuadriModel (.quadrimodel), RailML (.xml, .railml), RUT (.rut), Sketchup (.skp), SOSI (.sos), Tilos (.xml), Trimble NIS (.xci), VIPS (.gen).
Quadri est également capable de lire des Orthophotos géoréférencées (format .tiff, .ecw ou .jpeg) et des flux WMS ou WMTS.
A l’export Quadri est capable de générer les formats de fichiers suivants :
IFC (.ifc); IFC XML (.ifcXML); IFCZIP (.ifcZIP); Sketchup (.skp); DWG (.dwg); DGN (.dgn);
LandXML; CityGML; PDF3D; AGS; QuadriModel; ITF (.itf); Geosuite; Leica; SOSI; Trimble TTM; Genio (.txt); KML.
De plus, grâce au développement de connecteurs, Quadri est capable de récupérer et d’envoyer des objets directement depuis certains logiciels de conceptions. A ce jour, il existe des connecteurs avec : Novapoint, Trimble Connect, Sketchup, Tekla Structures, Trimble Business Center, Rhino with Grasshopper, Civil 3D, Revit, OpenRoads Designer et ProjectWise

2. L’interface web Quadri for Browser est-elle utilisable sur tablette ou téléphone ?

 

3. Quadri accepte-t-il tous les formats IFC ?

 

4. Concernant les “Topics” de collaboration, est-il possible d’importer des BCF provenant d’autres solutions et est-il possible d’exporter les “Topics” Quadri en format BCF ?

 

5. Des licences réseaux ou “entreprise” (nombre illimité d’utilisateurs) sont-elles possibles au lieu de nombreuses licences “utilisateur nommé” ?

 

6. Est-ce que Quadri fournit des fonctions d’analyse des interférences (Clash) ?

 

7. Comment les révisions sont-elles gérées ? Est-il possible de gérer les révisions individuelles des fichiers et des objets du modèle dans les applications ?

 

8. Peut-on créer un quantitatif dans Quadri provenant de différentes sources de données (Revit, Tekla, Archicad) basé sur une propriété (exemple matériau = béton) et ainsi connaitre la quantité totale de béton d’un projet en prenant en compte toutes les sources ?

 

2. L’interface web Quadri for Browser est-elle utilisable sur tablette ou téléphone ?

Oui, l’interface Quadri for Browser est utilisable sur tablette et téléphone via un navigateur (comme Chrome, Firefox ou Safari par exemple).

3. Quadri accepte-t-il tous les formats IFC ?

Oui, actuellement Quadri est capable d’importer et d’exporter dans les formats IFC en usage aujourd’hui (IFC 2×3 et IFC 4) et intègrera les prochaines versions à leurs sorties

4. Concernant les “Topics” de collaboration, est-il possible d’importer des BCF provenant d’autres solutions et est-il possible d’exporter les “Topics” Quadri en format BCF ?

Oui, c’est tout à fait possible à partir de l’interface de gestion des topics sur Quadri for Browser.

5. Des licences réseaux ou “entreprise” (nombre illimité d'utilisateurs) sont-elles possibles au lieu de nombreuses licences "utilisateur nommé” ?

Non, le modèle de licence est construit autour d’un compte d’utilisateur nommé. Ceci est d’ailleurs indispensable à la bonne gestion du travail collaboratif. Chaque utilisateur est identifié par son Trimble ID, il est ainsi possible de vérifier qui a ajouté/modifié/commenté quoi et quand

6. Est-ce que Quadri fournit des fonctions d’analyse des interférences (Clash) ?

Pas directement, mais cela peut être fait via la fonctionnalité de détection de collision de Trimble Connect (inclus lors de l’achat de Quadri). Ou si vous utilisez Navisworks via une tâche d’importation/exportation.

7. Comment les révisions sont-elles gérées ? Est-il possible de gérer les révisions individuelles des fichiers et des objets du modèle dans les applications ?

Oui, la gestion des versions et des révisions sont basées sur les fichiers/documents (dans le Système de gestion des documents : Trimble Connect est inclus dans la licence Quadri). Le contenu d’une version ou d’une révision spécifique d’un document est ensuite ajouté au modèle Quadri (dans le Système de gestion des modèles).

8. Peut-on créer un quantitatif dans Quadri provenant de différentes sources de données (Revit, Tekla, Archicad) basé sur une propriété (exemple matériau = béton) et ainsi connaitre la quantité totale de béton d’un projet en prenant en compte toutes les sources ?

Oui, il est possible de filtrer les objets selon des propriétés/attributs. Il est également possible d’extraire des données de ces objets sous forme de tableaux à partir de Quadri (le même principe que les nomenclatures dans Revit).

Misschien bent u ook geïnteresseerd in deze oplossingen

Verzoek om informatie

Stel uw aanbod samen

Opleindingen

Service

  Verzoek om informatie

  Terug

  Stuur ons uw aanvraag en ons team neemt zo snel mogelijk contact met u op.  Mr
  Ms

  Uw samenstelling

  De persoonsgegevens die via de website https://sitech-belgium.be/nl/ (hierna te noemen "de Website") worden verzameld, zijn bestemd om te worden verwerkt door SITECH BELGIUM, de verwerkingsverantwoordelijke, voor de doeleinden om uw verzoek om informatie te verwerken en om u beter te leren kennen.
  De met een sterretje gemarkeerde informatie is verplicht voor het beheer van uw aanvragen.
  In overeenstemming met de Toepasselijke Regelgeving Inzake Gegevensbescherming, heeft u:
  - een recht op toegang, rectificatie, uitwissing en overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens;
  - een recht op beperking van uw persoonsgegevens en op verzet om gegronde redenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens;
  U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit zijndede “Gegevensbeschermingsautoriteit” in geval van een inbreuk op de Toepasselijke Regelgeving Inzake Gegevensbescherming.
  U kunt deze rechten uitoefenen door te schrijven naar het volgende e-mailadres: [in te vullen].
  Uw verzet kan echter, in de praktijk en in voorkomend geval, gevolgen hebben voor uw verzoek om informatie.
  Voor meer informatie over deze verwerking verwijzen wij u naar ons Privacybeleid.
  *Dit veld is verplicht


  Close